RIEDIDLO S-6006

Úvod Autopotreby RIEDIDLO S-6006

RIEDIDLO S-6006

Výrobca: Tenaoil

Varianty tovaru

    Balenie Dostupnosť Cena
RIEDIDLO S-6006 0,35 L skladom
1,50 €
1,30 €
 
RIEDIDLO S-6006 1 L skladom
2,70 €
2,50 €
 
RIEDIDLO S-6006 3 L skladom
7,50 €
7,40 €
 
RIEDIDLO S-6006 9 L skladom
22,- €
21,90 €
 

RIEDIDLO S-6006

 • Charakteristika: Je to zmes alifatických uhľovodíkov s minimálnym množstvom aromatických uhľovodíkov.
 • Použitie: Riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu.

Vlastnosti:

 • Farba: bezfarebný
 • Zápach: typický po použitých surovinách
 • Hustota: 750 - 799 kg/m3
 • Farba v mg J2/100 ml roztoku: max. 6
 • Bod vzplanutia: 37,5°C
 • Odparok: max. 15 mg/100 ml
 • Teplotná trieda: T3
 • Trieda požiaru: II B
 • Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Bezpečnostné opatrenia:

Riedidlo S 6006 je klasifikované ako prípravok škodlivý pre človeka i pre životné prostredie a horľavý prípravok.

V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. 

Copyright 2018 - 2019 © multi-shop.sk